دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه , 2020-10-11

عنوان : ( بررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) )

نویسندگان: سیدعلیرضا اسماعیلی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییرات محیطی شهرها و مسائل ناشی از آن‌یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور مدیریت شهری می‌باشد. یکی از مسائل مطرح در توسعه شهری، موضوع سیلاب و آب‌گرفتگی ناشی از بارندگی‌های شدید می‌باشد؛ بنابراین پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی آبراهه‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه مسیل‌های شهری در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کنترل و کاهش خسارات به مزارع، شهرها، ابنیه و تأسیسات موجود و یا در حال ساخت در حریم آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌ می‌باشد. در بسیاری از حوضه‌های شهری به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری و یا وجود نواقص آماری زیاد نیاز به انتخاب روش‌های مناسب با توجه به شرایط و خصوصیات حوضه‌ها می‌باشد. در این تحقیق باهدف بررسی دبی پیک سیلاب حوضه آبریز مسیل زرکش شهر مشهد از روش‌های تجربی استفاده گردیده است. به این منظور مسیل زرکش با استفاده از اطلاعات توپوگرافی بستر و مدل HEC-GEORAS در محیط نرم‌افزاری HEC-RAS شبیه‌سازی گردید و پهنه‌های سیلاب در دوره بازگشت‌های مختلف ارائه‌شده است. وضعیت حریم و بستر مسیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۰ نسبت به هم مقایسه شده و در پایان پیشنهاد‌هایی جهت کاهش خسارات سیلاب ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه شهری, سیلاب, رواناب سطحی, بارندگی, HEC-RAS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082087,
author = {اسماعیلی, سیدعلیرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه شهری، سیلاب، رواناب سطحی، بارندگی، HEC-RAS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)
%A اسماعیلی, سیدعلیرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه
%D 2020

[Download]