چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی , 2019-03-06

عنوان : ( تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند )

نویسندگان: زهرا ودادیان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پروتکل گروه درمانی چند خانواده ای متمرکز بر مفهوم هدفمندی می باشد. بحث والدگری هدفمند استفاده شده در این پروتکل، برگرفته از فصل ششم کتاب دیمون با همین عنوان بوده که در قالب گروه درمانی چند خانواده ای قرار گرفته است. این پروتکل به خانواده ها اهمیت موضوع هدفمندی و آسیب های ناشی از فقدان هدف در نوجوانان را آموخته و امکان فراگیری و تمرین والدگری موثر را در چارچوبی قاعده مند فراهم می آورد. برای طراحی و اعتبارسنجی این پروتکل از روش دلفی و شاخصه های کمی نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, اعتبارسنجی, گروه درمانی با چند خانواده, والدگری هدفمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082199,
author = {ودادیان, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین},
title = {تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتبارسنجی، گروه درمانی با چند خانواده، والدگری هدفمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند
%A ودادیان, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%J چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
%D 2019

[Download]