پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (5), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (101-117)

عنوان : ( تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار )

نویسندگان: احمد مرادی , علی عبدی سیدکلائی , سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار، با جداسازی سطح کنترل از سطح داده در تجهیزات شبکه همانند سوئیچ و مسیریاب مزایای بسیار زیادی همچون قابلیت برنامه‌ریزی بیشتر سطح کنترل، استقلال بیشتر شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات شبکه، امکان مجازی‌سازی شبکه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیره را به ارمغان آورده‌اند. به‌کارگیری یک کنترلر در شبکه معایبی به همراه دارد. ازجمله اینکه، ترافیک شبکه در بیشتر بخش‌ها شناخته‌شده بیش‌ازحد خواهد شد و کنترلر ممکن است در حالت سرریز قرار گیرد. بنابراین استفاده از چندکنترلر موجب تعریف مسئله‌ای به نام مسئله مکان‌یابی کنترلرها خواهد شد که در آن تعداد و مکان نصب کنترلرها، اهمیت می‌یابد. در این مسئله، هدف یافتن مکان و تعداد بهینه‌ی کنترلرهای موردنیاز در شبکه است که قیدهای مشخصی را برآورد و هزینه‌ی پیاده‌سازی شبکه را حداقل سازد. در این مقاله، به‌منظور حل مسئله مکان‌یابی کنترلر الگوریتمی بر اساس تخصیص پویای سوئیچ پیشنهاد و عملکرد آن در مقایسه با روش‌های حل موجود و بر روی دسته‌ی وسیع و متنوعی از نمونه‌ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج حاصل از محاسبات بر روی نمونه‌ها نشان از برتری الگوریتم تخصیص پویای سوئیچ در زمان اجرا برای تمام نمونه‌ها و دریافتن حداقل هزینه پیاده‌سازی در برخی از نمونه‌ها با اندازه‌های کوچک و متوسط حکایت دارد. همچنین در شبکه‌های با اندازه بزرگ، الگوریتم تخصیص پویای سوئیچ چه در زمان اجرا و چه در هزینه پیاده‌سازی از برتری قطعی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, شبکه نرم افزار محور, مکان‌یابی کنترلر, تخصیص پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082205,
author = {احمد مرادی and عبدی سیدکلائی, علی and حسینی سنو, سیدامین},
title = {تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2021},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2476-6291},
pages = {101--117},
numpages = {16},
keywords = {شبکه نرم افزار محور، مکان‌یابی کنترلر، تخصیص پویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار
%A احمد مرادی
%A عبدی سیدکلائی, علی
%A حسینی سنو, سیدامین
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2021

[Download]