فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-5) , صفحات (105-116)

عنوان : ( تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری )

نویسندگان: مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری از تنش­های محیطی است که بر استقرار و رشد گیاهان تاثیر می­گذارد. پژوهش­ها نشان داده است که برخی از تنظیم کننده­های رشد مانند نیتریک ­اکسید، باعث ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش­های محیطی مانند شوری، گرما، سرما و خشکی می شود. سدیم نیتروپروسید به­عنوان یک ترکیب رها کننده نیتریک اکسید در گیاهان محسوب می­شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سدیم نیتروپروسید در تحمل به شوری گیاه آهار و تاثیر آن بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این گیاه بود. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج سطح شوری،0 (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی­مولار کلرید سدیم و چهار سطح سدیم نیتروپروسید (محلول­پاشی برگساره­ای)، 0 (شاهد)، 25/0، 5/0 و 75/0 میلی مولار با سه تکرار انجام شد. در سطح شوری 50 میلی مولار، میزان کاهش طول ساقه و طول ریشه، به­ترتیب 26/41 و63/29 درصد در مقایسه با شاهد بود. در سطح شوری 50 میلی مولار، کاربرد سدیم نیتروپروسید در غلظت 5/0 میلی مولار، ظرفیت آنتی اکسیدانی را 93/1 برابر، میزان گلیسین بتائین را 98/3 برابر، میزان پرولین را 12/2 برابر، همچنین فعالیت آنزیم­های آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و گایاکول پراکسیداز را به­ترتیب به میزان 15/5 ، 69/4 و 78/2 برابر در مقایسه با شاهد افزایش داد. یافته­های این پژوهش، نشان داد که در شرایط تنش شوری، کاربرد سدیم ­نیترو­پروسید (به­ویژه در سطوح شوری کمتر از 50 میلی مولار) می­تواند برخی از اثرات منفی ناشی از تنش شوری را در آهار تعدیل نماید.

کلمات کلیدی

, آنزیم‌های آنتی اکسیدانی, آهار, پرولین, تنش شوری, نیتریک اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082218,
author = {جبارزاده, مریم and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام},
title = {تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {19},
month = {May},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، آهار، پرولین، تنش شوری، نیتریک اکسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری
%A جبارزاده, مریم
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2017

[Download]