مهندسی عمران مدرس, دوره (20), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (27-40)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار )

نویسندگان: علی شعبانی چافجیری , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، پارامترهای مهم پرش هیدرولیکی از قبیل موقعیت، عمق اولیه‌، نسبت اعماق مزدوج، طول پرش و نیز استهلاک انرژی ناشی از آن در کانال‌های همگرای شیبدار مطالعه ­شد. آزمایشات در یک کانال همگرا با شیب‌های مختلف بستر 0، 5، 10 و 15 درصد و زوایای همگرایی 66/3 و 4/5 انجام شد. به منظور ایجاد پرش و تثبیت آن در کانال، از آب‌پایه‌هایی با ارتفاع 75/0 تا 11 سانتی‌متر بسته به شیب بستر استفاده گردید. طول پرش هیدرولیکی، تابعی از شیب بستر بود. بطوریکه با افزایش آن از حالت افقی به 15 درصد، طول پرش بطور میانگین 5/37 درصد افزایش یافت. با افزایش شیب از عمق اولیه‌ی پرش کاسته شد و نسبت اعماق مزدوج افزایش ‌یافت. استهلاک انرژی نیز با افزایش شیب و زاویه همگرایی اضافه شد اما اثر شیب بستر محسوس‌تر بود. بطوری که رشد میانگین استهلاک انرژی در بستر با شیب 15 درصد نسبت به بستر افقی 30 درصد بود. در پژوهش حاضر، روابطی تجربی برای میزان استهلاک انرژی ونسبت اعماق مزدوج، در کانال همگرای شیبدار به­ دست آمد.

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, کانال همگرای شیبدار, اتلاف انرژی , طول پرش, تحلیل آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082229,
author = {شعبانی چافجیری, علی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2020},
volume = {20},
number = {2},
month = {June},
issn = {2476-6763},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {پرش هیدرولیکی، کانال همگرای شیبدار، اتلاف انرژی ، طول پرش، تحلیل آماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار
%A شعبانی چافجیری, علی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2020

[Download]