پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2020-08-17

عنوان : ( انواع رخساره های سنگی سازند شوریجه در برش بید سوخته در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: زهرا اسماعیلی خوشمردان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سازند شوریجه به سن اوایل کرتاسه در برش بید سوخته واقع در 40 کیلومتری جاده سرخس به سمت شمال غرب دریاچه بزنگان مورد مطالعه رخساره های سن گی قرار گرفته است. ضخامت این سازند در این برش حدوداً 700 متر است که دارای لیتولو ژی کنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل )گل( می باشد. مطالعه رخساره ها به وجود هفت رخساره دانه درشت (Gmm,Gmg,Gci,Gcm,Gh,Gt,Gp) ، شش رخساره ماسه سنگی (St,Sp,Sm,Sh,Sl,Sr) و دو رخساره ریز دانه (Fm,Fl) دلالت می نماید. بر اساس رخساره های شناسا ئی شده محیط رسوبی سازند شوریجه قاره ای از نوع رودخانه ای و عمدتا مآندری می باشد

کلمات کلیدی

, سازند شوریجه , ریزرخساره, کنگلومرا, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082235,
author = {اسماعیلی خوشمردان, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {انواع رخساره های سنگی سازند شوریجه در برش بید سوخته در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند شوریجه ، ریزرخساره، کنگلومرا، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انواع رخساره های سنگی سازند شوریجه در برش بید سوخته در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A اسماعیلی خوشمردان, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2020

[Download]