پژوهشنامه بیمه, دوره (35), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (32-65)

عنوان : ( بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) )

نویسندگان: علیرضا پویا , داود فاضل ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: امروزه در صنعت بیمه، ایفای نقش مشتری از دنباله­‌روی ارائه­‌کنندگان خدمت به هدایتگر خدمت­‌دهندگان بدل گشته است بنابراین باتوجه به تفاوت در سودآوری، نوع خرید، وفاداری، ریسک، بُعد رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان در پی ایجاد مرزبندی قابل توجه‌ای بین آن‌ها با استفاده از رویکرد بخش‌­بندی مشتریان می‌باشیم تا با شناخت ویژگی‌های هریک از این گروه‌­های مختلف، افزایش قدرت رقابتی و موفقیت فعالان این حوزه فراهم گردد. روش‌­شناسی: در این پژوهش بخش­‌بندی مشتریان شرکت بیمه البرز با استفاده از روش خوشه‌­بندی دو مرحله­‌ا‌ی با الگوریتم تحلیل کلاستر مقیاس‌­پذیر باتوجه به قابلیت این روش در تحلیل همزمان متغیرهای پیوسته و طبقه­‌ای، انجام گردید. الگوهای حاکم در گروه­‌بندی مشتریان شناسایی و سپس از تحلیل تشخیصی برای اعتبارسنجی خوشه‌بندی استفاده شد. یافته‌ها: باتوجه به تأثیر شاخص‌های تعیین‌شده مشتریان در شش خوشه دسته‌بندی شدند. از بین شاخص‌های مورد بررسی متغیرهای میزان تخفیف ارائه‌شده، سودآوری، ضریب خسارت، حجم و تعداد بیمه‌نامه خریداری شده به ترتیب بیشترین نقش را در جداسازی خوشه‌ها از هم داشتند. از نظر متغیر سودآوری تمامی خوشه­‌ها با یگدیگر متفاوت می‌­باشند. از نظر شیوه جذب خوشه بدحساب­ها با رهگذران و نورچشمی­ها با خوشه­‌های خوش­‌حساب­‌ها متفاوت است. نتیجه‌­گیری: شرکت­‌های بیمه می­توانند با بهره­گیری از تکنیک بخش­بندی مشتریان براساس معیارهای پیشنهادی این مقاله و شناسایی ویژگی­های آن‌ها، شناسایی جایگاه هریک از گروه­‌ها در سود یا زیان شرکت، پیش‌­بینی و ترسیم الگوی رفتاری مشتریان بالقوه و آتی با ویژگی­‌های مشابه، همچنین تعیین بازار هدف و استراتژی بازاریابی مناسب توان رقابتی خود را نسبت به سایر رقبا افزایش دهند.

کلمات کلیدی

بخش­‌بندی مشتری صنعت بیمه خوشه‌بندی دو مرحله‌­ای مقیاس‌پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082280,
author = {پویا, علیرضا and فاضل ترشیزی, داود},
title = {بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز)},
journal = {پژوهشنامه بیمه},
year = {2020},
volume = {35},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-6555},
pages = {32--65},
numpages = {33},
keywords = {بخش­‌بندی مشتری صنعت بیمه خوشه‌بندی دو مرحله‌­ای مقیاس‌پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز)
%A پویا, علیرضا
%A فاضل ترشیزی, داود
%J پژوهشنامه بیمه
%@ 1735-6555
%D 2020

[Download]