گردشگری شهری, دوره (7), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (143-159)

عنوان : ( تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد )

نویسندگان: رضا حیدری , مهدی طالب پور , احمد نظری ترشیزی , کیانوش شجیع , سجاد جابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی شهر در شهرها با استفاده از تکنیک متاسوات (Meta SWOT) بود که به‌صورت مطالعه موردی بر روی کلان‌شهر مشهد صورت گرفت. پژوهش حاضر به‌صورت کیفی و کمی انجام شد. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های عمیق و پرسشنامه می‌باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی‌ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 10 نفر و در بخش کمی 35 نفر از مدیران، مسئولان و خبرگان در حوزه گردشگری ورزشی، تشکیل دادند، که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تکنولوژی و فناوری، تورم و فرسودگی و عدم پاسخگویی زیرساخت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین موانع کلان محیطی جهت توسعه گردشگری ورزشی شهر مشهد محسوب می‌شود. همچنین در بین سایر عوامل، امنیت، حمایت دولت، سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب، بهداشت، راه‌های ارتباطی مناسب و در صدر همه اقتصاد پویا از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند؛ اما ایجاد تنوع در جاذبه‌های گردشگری ورزشی شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی شهر و همچنین تنوع دادن در امکانات دسترسی، باید در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد پویا مهم‌ترین عامل برای توسعه گردشگری ورزشی مشهد می‌باشد؛ اما زمانی به اقتصاد پویا می‌توان دست پیدا کرد که به موانع محیطی مانند تورم، تحریم‌ها کنترل شوند و به مسائل تکنولوژی و فناوری نیز توجه شود؛ زیرا این عوامل مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر مرتبط و متصل هستند. با توجه به جایگاه شهر مشهد در بین کلان‌شهرهای دیگر، جای پیشرفت بسیاری دارد و باید با ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات در سایه حمایت‌های دولتی، رویدادهای ورزشی مختلفی برگزار نماید که زمینه توسعه گردشگری ورزشی فراهم شود.

کلمات کلیدی

برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری صنعت ورزش گردشگری ورزشی متاسوات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082290,
author = {حیدری, رضا and طالب پور, مهدی and نظری ترشیزی, احمد and شجیع, کیانوش and جابری, سجاد},
title = {تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد},
journal = {گردشگری شهری},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-6926},
pages = {143--159},
numpages = {16},
keywords = {برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری صنعت ورزش گردشگری ورزشی متاسوات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد
%A حیدری, رضا
%A طالب پور, مهدی
%A نظری ترشیزی, احمد
%A شجیع, کیانوش
%A جابری, سجاد
%J گردشگری شهری
%@ 2423-6926
%D 2020

[Download]