چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور , 2020-09-17

عنوان : ( واکاوی مشاوره ای خودارضایی دختران و توانمندسازی تربیتی مادران از منظرالگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , زهرا مهاجر بعد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خودارضایی نوعی تحریک مکانیکی در دستگاه تناسلی و چاره جویی برای مشکلات جنسی نظیر خودارضایی یکی از چالش های پیش روی تربیت جنسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک فرزندپروری و نقش تربیتی مادران در انجام رفتار خودارضایی نوجوانان انجام شد. این مطالعه به صورت کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق از سال 1397 تا 1399، با 4 دختر نوجوان 14 تا 17 ساله که حداقل در یکسال گذشته خودارضایی داشته اند، در کلینیک روان شناسی در مشهد انجام شد. یافته های این مطالعه 3 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی را در پاسخ به سوال عوامل بروز رفتاری خودارضایی نشان داد که به تربیت اولویت شامل عوامل ارتباطی ـ خانوادگی، عوامل روان شناختی و عوامل اجتماعی می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عدم مهارت های فرزندپروری مادران و عدم آگاهی از راهبردهای صحیح تربیت جنسی در انجام رفتار خودارضایی در نوجوانان موثر است.

کلمات کلیدی

, فرزندپروری, تربیت جنسی, خودارضایی, الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082453,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and زهرا مهاجر بعد},
title = {واکاوی مشاوره ای خودارضایی دختران و توانمندسازی تربیتی مادران از منظرالگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور},
year = {2020},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فرزندپروری، تربیت جنسی، خودارضایی، الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی مشاوره ای خودارضایی دختران و توانمندسازی تربیتی مادران از منظرالگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A زهرا مهاجر بعد
%J چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور
%D 2020

[Download]