دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین , 2020-11-18

عنوان : ( کانی شناسی و ارزیابی خطر اکولوژیک عناصر سنگین گردوغبار شهری سروستان، استان فارس )

نویسندگان: امینه دررودی , معصومه طاهری , مسعود مینائی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین در گردوغبار مناطق شهری، میتوانند خطرات زیست محیطی اکوسیستم و مضر برای سلامتی ساکنین را ایجاد نمایند. در این مطالعه کانی شناسی و پتانسیل خطر اکولوژیک عناصر آرسنیک، کادمیوم، کروم، سرب، مس، روی و نیکل درگردوغبار جوی شهر سروستان بررسی شده است. نمونه های گردوغبار با استفاده از سینی های شیشه ای در پنج مکان جمع آوری شدند. تعیین کانیهای موجود در گردوغبار توسط دستگاه XRD و اندازه گیری غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه ICP-OESانجام شد. میانگین غلظت عناصر مورد نظر به ترتیب عبارت از Zn>Cu>Pb>Ni>Cr>As>Cd است. براساس نتایج کانی شناسی، کانیهای کوارتز، کلسیت و دولومیت در گردو غبار شهرستان سروستان غالب هستند. محاسبه ی پتانسیل خطر اکولوژیکی فلزات سنگین نشان داد که عنصر کادمیوم نقش بیشتری در افزایش پتانسیل خطر اکولوژیکی دارد.

کلمات کلیدی

, ریزگرد, سروستان, فلزات سنگین, کانی شناسی, خطر اکولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082462,
author = {دررودی, امینه and طاهری, معصومه and مینائی, مسعود and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {کانی شناسی و ارزیابی خطر اکولوژیک عناصر سنگین گردوغبار شهری سروستان، استان فارس},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین},
year = {2020},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ریزگرد، سروستان، فلزات سنگین، کانی شناسی، خطر اکولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و ارزیابی خطر اکولوژیک عناصر سنگین گردوغبار شهری سروستان، استان فارس
%A دررودی, امینه
%A طاهری, معصومه
%A مینائی, مسعود
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
%D 2020

[Download]