ممالک محروسه, دوره (2), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (215-255)

عنوان : ( اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درباره پنج دلیلی است که چرا قاجاران در زمینه روابط خارجی اشتهار به انفعال دارند.

کلمات کلیدی

, قاجاریه, مناسبات خارجی, نظام بین الملل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082475,
author = {خلیلی, محسن},
title = {اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی},
journal = {ممالک محروسه},
year = {2020},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-7698},
pages = {215--255},
numpages = {40},
keywords = {قاجاریه، مناسبات خارجی، نظام بین الملل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی
%A خلیلی, محسن
%J ممالک محروسه
%@ 2423-7698
%D 2020

[Download]