اولین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین , 2020-11-19

عنوان : ( برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها )

نویسندگان: فرح ناز ابوک , رضا خواجوی , شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: شناخت روندهای پژوهشی به روز در هر شاخه از دانش برای پژوهشگران، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، سرمایه گذاران پژوهشی، صنعتگران و سیاست گذاران علمی، به دلایل گوناگون حائز اهمیت است. یکی از ابزارهای توانمند جهت کشف این روندهای پژوهشی، بهره گیری از نقشه های علم و شبکه های واژگانی حوزه دانشی، و تفسیر آنها می باشد. در این پژوهش، تلاش شده است که با بهره گیری از نرم افزار علم سنجی Vosviewer ، اطلاعات فراداده ای مربوط به مستندات علمی برداشت شده از پایگاه استنادی Scopus در زمینه کاربرد علوم زلزله در دو حوزه مهم و تجاری مواد و انرژی به صورت نقشه-های شبکه واژگانی بازنمایی شود. از بررسی این نقشه ها، روندهای اصلی و روزآمد پژوهشی در این دو حوزه شناسایی می-شود. بر این پایه، تحلیل های غیرخطی، مدل سازی های آزمایشگاهی، انواع ارزیابی های لرزه ای، و بازسازی لرزه ای به عنوان چهار رویکرد اساسی در این حوزه های پژوهشی معرفی می شوند. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاری علمی موسسات پژوهشی و نیز پژوهشگران فعال در حوزه علوم زلزله مفید باشد.

کلمات کلیدی

, انرژی, زلزله, مصالح و مواد, نقشه علم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082560,
author = {ابوک, فرح ناز and خواجوی, رضا and ارسطوپور, شعله},
title = {برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {انرژی، زلزله، مصالح و مواد، نقشه علم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها
%A ابوک, فرح ناز
%A خواجوی, رضا
%A ارسطوپور, شعله
%J اولین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین
%D 2020

[Download]