دامپزشک, دوره (-), شماره (89), سال (2018-1) , صفحات (59-61)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدصادق حسینی مقدم , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , احمدرضا راجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت و در آن...

کلمات کلیدی

, پروتئین, لیزین , عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082583,
author = {حسینی مقدم, محمدصادق and گلیان, ابوالقاسم and نصیری مقدم, حسن and راجی, احمدرضا},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {دامپزشک},
year = {2018},
volume = {-},
number = {89},
month = {January},
issn = {1029-6085},
pages = {59--61},
numpages = {2},
keywords = {پروتئین-لیزین -عملکرد-جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A حسینی مقدم, محمدصادق
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نصیری مقدم, حسن
%A راجی, احمدرضا
%J دامپزشک
%@ 1029-6085
%D 2018

[Download]