مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (61-75)

عنوان : ( مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه‌سوز تحت اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه )

نویسندگان: سیدمحسن مستشارشهیدی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , جواد زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از سوخت‌های متنوع در موتورهای دیزل باعث شده تا این دسته از موتورها به‌صورت دوگانه‌سوز مورداستفاده قرار گیرند. کاهش آلایندگی و مصرف سوخت کمتر از ویژگی‌های موتور دیزل دوگانه‌سوزی است که از ترکیب گاز- دیزل بهره می‌گیرند. در این تحقیق سعی شد تا به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت در موتور دیزل دوگانه‌سوز OM355 EU2 در دو سرعت مختلف بررسی گردد. اثرات متقابل متغیرهای ورودی و عدم ارائه مدل یکنواخت برای پارامترهای عملکردی موتور موجب شد مدل‌سازی شبکه عصبی مصنوعی جهت مطالعه اثرات توأم متغیرهای زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت‌ها استفاده شود. بهینه‌سازی به کمک الگوریتم ژنتیک چندهدفه نیز برای تعیین سطوح بهینه متغیرها بکار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی RBF پیش‌بینی‌های قابل قبولی (RMSE = 0.01 و R2=0.99) از روند تغییرات خروجی‌ها داشته و به کمک سطح پاسخ شبکه عصبی محدوده بهینه کارکرد موتور در سرعت‌های مشخصه به دست آمد. همچنین قابلیت‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه این امکان را فراهم می سازد تا در سرعت‌های مختلف سطوح بهینه‌ای از متغیرهای ورودی و خروجی به دست آید.

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات محاسباتی, شبکه عصبی, الگوریتم ژنتیک چند هدفه, موتور دیزل دوگانه سوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082703,
author = {مستشارشهیدی, سیدمحسن and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and زارعی, جواد},
title = {مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه‌سوز تحت اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2020},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9475},
pages = {61--75},
numpages = {14},
keywords = {دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک چند هدفه، موتور دیزل دوگانه سوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه‌سوز تحت اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه
%A مستشارشهیدی, سیدمحسن
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A زارعی, جواد
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2020

[Download]