دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی زاگرس، شمال غرب ایران )

نویسندگان: الهام بهلولی , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک مورد مطالعه دقیق زیست چینه نگاری قرار گرفت. سازند ایلام در برش مورد مطالعه 218 متر ضخامت داشته و در بردارنده مجموعه سنگ شناسی آهک های توده ای و میان لایه های شیلی می باشد. مرز زیرین و بالایی سازند ایلام به ترتیب با سازند های سورگاه و گورپی در برش مورد مطالعه هم شیب و با گسستگی سنگ شناسی همراه است. تعداد 27 گونه فرامینیفرهای پلانکتونیک متعلق به 14 جنس در قالب 4 زیست زون به ترتیب زیر مورد شناسایی قرار گرفتند. 1- Dicarinella asymetrica Total Range Zone, 2- Globotruncanita elevata Partial Range Zone, 3- Contusotruncana plummerae Interval Zone, 4- Radotruncana calcarata Total Range Zone بر پایه زون های زیستی شناسایی شده سن سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه سانتونین پسین- کامپانین پسین است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی زاگرس, سازند ایلام, برش چینه شناسی کوه سورگاه, زیست چینه نگاری, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082836,
author = {بهلولی, الهام and وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی},
title = {زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی زاگرس، شمال غرب ایران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی زاگرس، سازند ایلام، برش چینه شناسی کوه سورگاه، زیست چینه نگاری، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی زاگرس، شمال غرب ایران
%A بهلولی, الهام
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]