پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (6), شماره (20), سال (2020-12) , صفحات (45-84)

عنوان : ( سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما )

نویسندگان: مهدیه عربشاهی دلویی , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف بی رویه انرژی در ایران و در نتیجه آلودگی‌های زیست محیطی از مشکلات عمده‌‌ای هستند که کشور با آن‌ها روبرو است. از این رو، ارتقاء کارایی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این امر باید عوامل مؤثر بر کارایی انرژی به صورت دقیق بررسی شود تا بر این اساس سیاست‌گذاری‌های لازم انجام شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد به عنوان محرک اصلی رشد و ایجاد ارزش افزوده، در پژوهش حاضر به بررسی بهترین ترکیب عوامل مؤثر بر کارایی مصرف انرژی در 5 صنعت انرژی‌بر برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر به منظور برآورد کارایی آن‌ها طی سال‌های 1374-1394 پرداخته شده است. نتایج آزمون گاما نشان می‌دهد بهترین ترکیب متغیرهای اثرگذار بر کارایی انرژی صنایع شامل متغیرهای محیطی تکنولوژی، حکمرانی خوب، اندازه دولت، آزادسازی تجاری و قیمت واقعی انرژی و همچنین متغیرهای خرد شامل ساختار فنی تولید، قیمت سرمایه و مصرف انرژی می‌باشد. بر اساس روش تحلیل پوششی داده‌ها، میانگین کارایی کل صنایع انرژی‌بر در دوره مورد بررسی حدود 68 درصد و صنعت مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به سایر صنایع از کارایی بالاتری برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی

, کارایی انرژی, صنایع انرژی‌بر, آزمون گاما, تحلیل پوششی داده‌ها, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082859,
author = {عربشاهی دلویی, مهدیه and فلاحی, محمدعلی and صالح نیا, نرگس},
title = {سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {20},
month = {December},
issn = {2538-2276},
pages = {45--84},
numpages = {39},
keywords = {کارایی انرژی، صنایع انرژی‌بر، آزمون گاما، تحلیل پوششی داده‌ها، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما
%A عربشاهی دلویی, مهدیه
%A فلاحی, محمدعلی
%A صالح نیا, نرگس
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2020

[Download]