مطالعات مدیریت صنعتی, سال (2020-9)

عنوان : ( طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش )

نویسندگان: مرتضی مهاجرباجگیران , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , سمیه فدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سزاوار توجه بیشتر محققین به این حوزه است .این تحقیق مسئله انبارش بر اساس خوشه‌بندی اقلام را با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ذخیره‌سازی محصولات در انباری با محصولات حجیم و متنوع بررسی نموده است. هدف اصلی این تحقیق کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به هنگام جمع‌آوری و تحویل سفارش‌ها و استفاده مؤثرتر از فضای انبار می‌باشد. از تکنیک تحلیل خوشه‌ای کامینز برای حل مسئله خوشه‌بندی و از مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته برای حل مسئله تخصیص دسته‌های اقلام به محل‌های انبارش استفاده گردیده ‌است که یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح باهدف مینیمم کردن هزینه حمل‌ونقل به هنگام جمع‌آوری و تحویل سفارش‌ها است. این تحقیق با شناسایی و در نظر گرفتن شاخص‌های تأثیرگذار و با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته و فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن بصورت بهینه توانسته است رویکردی جامع را در خوشه‌بندی و تخصیص اقلام ارائه دهد و مدیران شرکت‌ها می‌توانند از این مدل برای کاهش هزینه‌های انبار خود استفاده نمایند. نوآوری تحقیق حاضر استفاده از خوشه‌بندی در مسئله تخصیص محل‌های انبارش به اقلام انبار و سپس مدل‌سازی ریاضی آن می‌باشد. مدل پیشنهادی در شرکت خانه‌سازی مشهد اجرا شد. به‌منظور اعتبارسنجی مدل، تعدادی مسئله شبیه‌سازی‌شده از مسئله واقعی طرح و با نرم‌افزار گمز حل‌شد.

کلمات کلیدی

, خوشه‌بندی, انبار, مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082879,
author = {مهاجرباجگیران, مرتضی and پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا and فدایی, سمیه},
title = {طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2020},
month = {September},
issn = {2251-8029},
keywords = {خوشه‌بندی، انبار، مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش
%A مهاجرباجگیران, مرتضی
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A فدایی, سمیه
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2020

[Download]