نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2020-11-18

عنوان : ( تحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , آرش قهرمان , زهرا بستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی پیش رانهای گردشگری شهر مشهد و با رویکرد آینده پژوهشی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این بخش متخصصان حوزه گردشگری بوده اند که با آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته است. هفت پیشران اصلی شامل تقویت گفتمان گردشگری نسبت به زیارت، توسعه زیر ساخت‏های شهر هوشمند، رشد نسبی اقتصادی استان، وضعیت قدرت خرید مردم، بهره برداری از زیرساختهای تجاری ـ تفریحی، توسعه ناوگان ریلی و هوایی در شهر مشهد و مناطق اطراف آن شناسایی گردید. شاخص پرشدگی به دست آمده برای متغیرها با 2 بار تکرار چرخش داده‏ای، عدد %77.34 است که این امر مبین ضریب نسبتا بالای تأثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخاب شده بر یکدیگر است. همچنین بررسی تاثیرات مستقیم متغیرهای کلیدی گردشگری شهر مشهد نشان داد که به ترتیب متغیرهای « \\\"توازن تمرکز بر حوزه زیارت و گردشگری\\\" » با امتیاز 26، «توسعه ناوگان هوایی» و «جایگاه گردشگری زیارتی در مقایسه با رقبای منطقه‏ای (عراق، عربستان و سوریه)» با امتیاز 24، «جایگاه گردشگری تفریحی در مقایسه با رقبای منطقه‏ای (ارمنستان، ترکیه)» با امتیاز 23، «توسعه زیرساخت‏های شهر هوشمند» با امتیاز22 و «تقویت گفتمان تکثرگرایی» و «رشد نسبی اقتصادی استان» هر کدام با امتیاز 21، دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر دیگر متغیرها بوده‏اند.

کلمات کلیدی

, پیشران, آینده پژوهی, گردشگری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082894,
author = {خوارزمی, امید علی and قهرمان, آرش and زهرا بستان},
title = {تحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهد},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیشران،آینده پژوهی، گردشگری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A قهرمان, آرش
%A زهرا بستان
%J نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2020

[Download]