پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (15), شماره (28), سال (2020-12) , صفحات (120-142)

عنوان : ( هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م) )

نویسندگان: مرتضی دانشیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکمانان مجموعه قبایلی هستند که از سده 5ق/10م تا 13ق/19م از آن سوی سیردریا به ایران مهاجرت کرده اند. آن دسته از این قبایل که پیش از سلسله صفویه (907-1135ق/1501-1722م)، به ایران کوچیده‌اند، تدریجاً با فرهنگ آن درآمیختند، اما مهاجران پس از آن با جبهه گیری در برابر صفویه و سلسله های جانشین آنان، شرق ایران را عرصه غارت مکرر و دراز مدت قرار دادند. زوال صفویه، زمینه حملات شدیدتر و تسلط تدریجی آنان بر بخش زیادی از شمال شرق ایران را درپی داشت. حکومت قاجاریه که خود از ترکمانان مستحیل در فرهنگ ایران بود، تلاش کرد با رویکردی غالباً نظامی این طوایف تازه وارد را هویت نو بخشیده با حکومت خود سازگار کند. پژوهش حاضر به تبیین این سیاست و دلایل ناکامی آن می پردازد. یافته ها نشان می‌دهد که افزون بر تأثیر سوء متغیرهایی چون توسعه طلبی روسیه، تحرکات ازبکان و منافع قدرتهای محلی خراسان، عدم اهتمام کافی قاجاریه به راهکارهای فرهنگی، موجبات اصلی شکست آنان بوده است. اندک موفقیت قاجاریه نیز عمدتاً حاصل اقدامات فرهنگی بود، رویکردی که جانشین آنان را با همراه کردن اقدامات سیاسی- نظامی و البته خنثی شدن یا نابود کردن متغیرات پیش گفته، موفق به ایجاد هویت نو و درآمیختن ترکمانان باقی مانده در خاک کشور با سایر ایرانیان کرد.

کلمات کلیدی

, ترکمانان, هویت سازی, قاجاریه, رضاشاه, خراسان, استرآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082924,
author = {دانشیار, مرتضی},
title = {هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م)},
journal = {پژوهش های تاریخی ایران و اسلام},
year = {2020},
volume = {15},
number = {28},
month = {December},
issn = {2345-2099},
pages = {120--142},
numpages = {22},
keywords = {ترکمانان، هویت سازی، قاجاریه، رضاشاه، خراسان، استرآباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م)
%A دانشیار, مرتضی
%J پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
%@ 2345-2099
%D 2020

[Download]