ابن سینا, دوره (20), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (13-20)

عنوان : ( نیازسنجی استقرار سامانه HACCP (ایمنی و بهداشت مواد غذایی) در یکی از بیمارستان‌های آجا جهت مدلسازی برای سایر بیمارستان‌های نیروهای مسلح )

نویسندگان: آراسب دباغ مقدم , محمد رضا رضایی گلستانی , علی میثاقی , حسین دینی طلاتپه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط‌های درمانی و بیمارستانی، رژیم غذایی مغذی، سالم و ایمن از ارکان اساسی برای درمان و بهبود بیماران است. امروزه یکی از مهم‌ترین استراتژی هایی که برای تضمین سلامت مواد غذایی استفاده می‌شود سامانه HACCP (sPoint Control Critical and Analysis Hazard) است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی و سلامت مواد غذایی عرضه شده در یکی از بیمارستانهای آجا و برآورد نیاز به سامانه تضمین ایمنی غذایی HACCP بود. روش بررسی:. در یک مطالعه توصیفی مقطعی ۱۸ نفر از کارکنان آشپزخانه بیمارستان وارد مطالعه شدند و با استفاده از پرسشنامه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنها در مورد ارزیابی کیفیت بهداشتی مواد غذایی و فرایند تولید و عرضه آن بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمره (از 100) آگاهی، نگرش و عملکرد افراد به ترتیب 05/60%، 32/82% و 81/89% بود. افراد به ویژه در مورد شناخت عوامل بیماری‌زای غذایی، دمای نگهداری مواد غذایی و روش‌های پخت در وضعیت ضعیف‌تری قرار داشت. در حالی که اکثر سؤالات نگرش به‌درستی پاسخ داده شده بود، در مقابل تقریباً 70% آنها به اشتباه اولین هدف مجموعه آشپزخانه را تهیه غذای لذیذ و نه ایمن مطرح کرده بودند. بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که هیچکدام از استانداردهای HACCP در مواد اولیه دریافتی در این مجموعه رعایت نمی‌شود؛ بنابر‌این در طراحی و اجرای این برنامه، مطالعات و برنامه‌ریزی‌های بیشتر، ضروری به نظر می‌رسد

کلمات کلیدی

, ایمنی مواد غذایی, بیمارستان, HACCP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082931,
author = {آراسب دباغ مقدم and رضایی گلستانی, محمد رضا and علی میثاقی and حسین دینی طلاتپه},
title = {نیازسنجی استقرار سامانه HACCP (ایمنی و بهداشت مواد غذایی) در یکی از بیمارستان‌های آجا جهت مدلسازی برای سایر بیمارستان‌های نیروهای مسلح},
journal = {ابن سینا},
year = {2018},
volume = {20},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-9503},
pages = {13--20},
numpages = {7},
keywords = {ایمنی مواد غذایی، بیمارستان، HACCP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیازسنجی استقرار سامانه HACCP (ایمنی و بهداشت مواد غذایی) در یکی از بیمارستان‌های آجا جهت مدلسازی برای سایر بیمارستان‌های نیروهای مسلح
%A آراسب دباغ مقدم
%A رضایی گلستانی, محمد رضا
%A علی میثاقی
%A حسین دینی طلاتپه
%J ابن سینا
%@ 1735-9503
%D 2018

[Download]