نقد ادبی, دوره (13), شماره (52), سال (2021-1) , صفحات (29-63)

عنوان : ( شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر )

نویسندگان: آنیتا تعالی , زهره تائبی نقندری , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرین رمان پل آستر که در سال 2017م منتشر شده است، با خلق شخصیتی با چهار رونوشت، بار دیگر قدرت او را در آفرینش رمانی تأثیرگذار و درعین حال عجیب و پیچیده به‌نمایش می‏گذارد. عنوان غیرمعمول این کتاب، ۱ ۲ ۳ ۴ (چهار، سه، دو، یک) توجه متنقدان زیادی را برانگیخته است؛ اما نقدهای این رمان به روشن کردن پیچیدگی‎های طراحی‌شده در این روایت پسامدرن کمک چندانی نکرده‎اند. جستار پیشِ‌رو برآن است تا ساختار روایی برجسته این اثر را واکاوی کند و با تکیه بر نظریه چندجهانی و جهان‎های ممکن ماری ـ لور رایان، فضای روایی این رمان را مورد بررسی قرار دهد. نتایج این جستار نشان می‎دهد آستر در این رمان نوعی مهندسی روایت در چهار بُعد را طراحی کرده است که در آن، دنیای ذهنی شخصیتی به‌نام فرگوسن در چهار رونوشت ظاهر می­شود. در مهندسی روایت چهارگانه آستر، چندجهانی روایت در چهار شاخه و چهار مسیر پیش می­رود تا ماجراهای زندگی­ چهار فرگوسن را نقل کند. در پایان روایت و با استفاده از پیچشی نهایی، آستر چهارمین فرگوسن را در مقام نویسنده رمانی با نام 1 2 3 4 قرار می­دهد که ساختار دایره­وار روایت را آشکار می‌کند. با درک چنین ساختاری، خواننده نقطه صفر روایت (1.0) را کشف می­کند و درمی‌یابد که آستر از چه رو روایت را در این نقطه با ماجرایی شوخی­مانند و بی­ارتباط به داستان اصلی آغاز می‌کند و به‌پایان می­رساند. وی با تکیه بر دگرگونی ساختار روایت موفق شده ­است جهت­های متناقض ذهن و هویت نویسنده را به‌صورت تجسمی ملموس به‌نمایش بگذارد. چندجهانی روایت و شخصیت در این نقطه صفر نمود می­یابد و بدین سان، 1 2 3 4 ـ یک فیلم هولوگرافیک چهاروجهی ـ جان می­گیرد تا شخصیت چهارگانه فرگوسن را برای خواننده تصویر کند

کلمات کلیدی

, شخصیت چهارگانه, روایت چهاربُعدی, روایت چندجهانی, شخصیت پسامدرن, جهان های ممکن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082941,
author = {تعالی, آنیتا and تائبی نقندری, زهره and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر},
journal = {نقد ادبی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {52},
month = {January},
issn = {2008-0360},
pages = {29--63},
numpages = {34},
keywords = {شخصیت چهارگانه، روایت چهاربُعدی، روایت چندجهانی، شخصیت پسامدرن، جهان های ممکن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر
%A تعالی, آنیتا
%A تائبی نقندری, زهره
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2021

[Download]