اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی , 2021-01-06

عنوان : ( افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی )

نویسندگان: سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همزیستی با میکوریز آربوسکولار (AM)، مقاومت گیاه به تنش را افزایش می‌دهد. بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، گونه مهمی از خانواده نعناعیان است که توانایی برقراری رابطه همزیستی با میکوریز را دارد. در پژوهش حاضر، نقش AM در القای سیستم آنتی‌اکسیدانی و افزایش مقاومت بادرنجبویه به تنش خشکی مطالعه شد. گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی، 130 روز پس از کشت، در مواجهه با تنش خشکی قرار گرفتند. بیست روز پس از اعمال تنش، وزن خشک اندام هوایی و مجموع سطح برگ اندازه‌گیری شد و محتوای فنل (TP) و فلاونوئید کل (TF) و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، پراکسیداز (POX) و پلی‌فنل‌اکسیداز (PPO) مورد بررسی قرار گرفتند. تحت تنش خشکی، رشد، محتوای آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مطالعه شده در بادرنجبویه‌های همزیست بیشتر از گیاهان غیرهمزیست بود. درواقع، همزیستی با AM از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی می‌تواند مقاومت بادرنجبویه به تخریب اکسیداتیو ناشی از تنش را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, تنش خشکی, سیستم آنتی‌اکسیدانی, میکوریز آربوسکولار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083150,
author = {صادری, سیده زهره and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and طیبه رجبیان},
title = {افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بادرنجبویه، تنش خشکی، سیستم آنتی‌اکسیدانی، میکوریز آربوسکولار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی
%A صادری, سیده زهره
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A طیبه رجبیان
%J اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی
%D 2021

[Download]