دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری , 2020-07-09

عنوان : ( تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست )

نویسندگان: طاهره صادقلو , عاطفه جمعه ء ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به بروز جلوه های نامطلوب عدم مدیریت صحیح محیط زیست درتمامی پهنه ها به ویژه نواحی روستایی، در دهه های اخیر شناخت ابعاد آن و سعی در ارتقای برنامه ریزی های زیست محیطی در تمامی جهات از جایگاه ویژه ای در چشم انداز هدفگذاری فضاها برخوردار شده است. اما دستیابی به این چشم انداز بدون حضور و مشارکت جامعه به عنوان کنشگران اصلی سرانجامی نخواهد داشت. در این راستا، شناخت و تقویت علل و ابعاد اثرپذیری جوامع، برای تغییر اصلاح الگوی رفتاری آنها در جهت حفظ محیط زیست نقطه آغازگر و مهم شروع این فرایند است. در این راستا، ابزار مختلفی می تواند سهیم باشد که امروزه رسانه های ارتباط جمعی به دلیل فراگیری و نفوذ در بین گروه ها و اقشار مختلف اجتماع می تواند به اهرم مهمی در این رابطه تبدیل شده و به عنوان کاتالیزور مهمی در جهت فرهنگسازی زیست محیطی و تربیت نسل کنشگر آینده گرا در قبال محیط زیست عمل نماید. بدون شک شناخت دقیق ماهیت رسانه ها و بررسی توانمندی ها و کارکردهای مثبت آن ها، سهم فزآینده ای در توسعه دانش، فرهنگ، مهارت ها و نگرش های فردی و اجتماعی بشر دارند. پژوهش نظری حاضر به بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست پرداخته است و ابعاد اثرگذاری را در قالب الگوی شماتیک مفهومی استخراج نموده است.

کلمات کلیدی

, رسانه, محیط زیست, الگوهای رفتاری, روستاییان, مدیریت محیط زیست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083181,
author = {صادقلو, طاهره and جمعه ء, عاطفه},
title = {تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست},
booktitle = {دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری},
year = {2020},
location = {قائنات, ايران},
keywords = {رسانه، محیط زیست، الگوهای رفتاری، روستاییان، مدیریت محیط زیست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست
%A صادقلو, طاهره
%A جمعه ء, عاطفه
%J دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری
%D 2020

[Download]