اولین کنگره سیمای سلامت خانواده , 2020-09-15

عنوان : ( توانمندسازی تحولی خانواده وکاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19: مروری بر آموزشهای خانواده محور )

نویسندگان: شهربانو عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بارداری در شرایط معمول می تواند با افزایش آسیب پذیری روانی مادران همراه باشد. اما امروزه با همه گیری بیماری کووید19، اضطراب و نگرانیهای مربوط به بارداری نیز افزایش یافته و با پیامدهای نامطلوبی برای سلامت مادران و نوزادان همراه خواهد بود. از این رو افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف مروری بر نگرانیهای عمده زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19 و نقش خانواده در کاهش این نگرانیها انجام گرفت. همچنین در این پژوهش مدل آموزش خانواده محور مبتنی بررویکرد تحولی، تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) به عنوان رویکردی که می تواند در افزایش مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده و کاهش نگرانیهای دوران بارداری موثر باشد، معرفی شده است. روش کار: این پژوهش یک پژوهش مروری است و یافته ها با مطالعه مقالات، کتابها، پایان نامه ها و رساله های منتشر شده در خصوص این موضوع در فاصله سالهای 2000 تا 2020 جمع آوری شده است در مجموع در خصوص موضوع، نویسنده 300 عنوان کتاب، مقاله و رساله را بررسی و مطالعه نموده است. یافته ها: پژوهشها نشان می دهند همه گیری بیماری کووید 19 تاثیر عمیقی بر سلامت روان زنان باردار دارد و با افزودن عواملی نظیر ترس از ابتلا به بیماری کرونا و تاثیر آن بر جنین، ابتلا نوزاد در فرایند زایمان، عدم امکان مراقبت از نوزاد، کاهش دسترسی به مراکز بهداشتی، کاهش درآمد خانواده، سوء تغذیه و افزایش درگیریها بین اعضای خانواده و.. موجب افزایش اضطراب مادران باردارشده است و توانمند سازی اعضاء خانواده و بهبود روابط خانوادگی می تواند در ارتقاء سلامت روان این مادران کمک کننده باشد. با این حال مداخلات بسیار محدودی درجهت کاهش استرس مادران باردار در دوران همه گیری این بیماری انجام شده است. یکی از رویکردهای آموزشی خانواده محور که بر آموزش مهارتهای ارتباطی در درون خانواده تمرکز دارد آموزش خانواده محور مبتنی بر رویکرد DIR است که در سال 1393 توسط عالی و امین یزدی براساس رویکرد گرینسپن 2006 طراحی شده و اثربخشی آن در چندین پژوهش تایید شده است. نتیجه گیری: همه گیری بیماری کووید19 موجب افزایش چشمگیر نگرانیهای زنان باردار شده است. بهبود روابط خانوادگی به زنان باردار در مدیریت استرس های این دوران کمک می کند. با توجه به اثربخشی آموزشهای خانواده محور مبتنی بر رویکرد DIR در ارتقاء مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده، این روش می تواند در کاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19 مورد پژوهش قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آموزشهای خانواده محور, توانمندیهای تحولی خانواده, نگرانیهای زنان باردار, بیماری کرونا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083230,
author = {عالی, شهربانو},
title = {توانمندسازی تحولی خانواده وکاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19: مروری بر آموزشهای خانواده محور},
booktitle = {اولین کنگره سیمای سلامت خانواده},
year = {2020},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {آموزشهای خانواده محور، توانمندیهای تحولی خانواده، نگرانیهای زنان باردار، بیماری کرونا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توانمندسازی تحولی خانواده وکاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19: مروری بر آموزشهای خانواده محور
%A عالی, شهربانو
%J اولین کنگره سیمای سلامت خانواده
%D 2020

[Download]