سی و هشتمین گردهم آیی ملی علوم زمین , 2019-04-30

عنوان : ( مقدمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعال با مسیرخطوط لوله نفت و گاز )

نویسندگان: بهنام رحیمی , بابک خردمند , ناصر حافظی مقدس , محمدحیدری خواص ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی خطرات ایحادشده براثر...

کلمات کلیدی

گسل فعال مخاطرات خطوط لوله مسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083240,
author = {رحیمی, بهنام and خردمند, بابک and حافظی مقدس, ناصر and محمدحیدری خواص},
title = {مقدمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعال با مسیرخطوط لوله نفت و گاز},
booktitle = {سی و هشتمین گردهم آیی ملی علوم زمین},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گسل فعال مخاطرات خطوط لوله مسیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقدمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعال با مسیرخطوط لوله نفت و گاز
%A رحیمی, بهنام
%A خردمند, بابک
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمدحیدری خواص
%J سی و هشتمین گردهم آیی ملی علوم زمین
%D 2019

[Download]