تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی, دوره (11), شماره (1), سال (2021-1) , صفحات (5-11)

عنوان : ( ناردنزام و نلایگ ،نیوزق یاه ناتسا درگلو یاه گس رد مویدیروپسوتپیرک هب یگدولآ یسررب )

نویسندگان: الهه ابراهیم زاده ابکوه , خلیلی , فتاحی , گرامی صادقیان، , آهو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کریپتوسپوریدیوزیس بیماری روده­ ای است که از راه دهانی - مدفوعی انتقال می­ یابد و سبب اسهال و حتی مرگ در حیوانات و انسان­ های دارای نقص سیستم ایمنی می­ گردد. در بررسی حاضر نمونه مدفوع به طور مستقیم از راست روده 85 قلاده سگ ولگرد (52 قلاده سگ نر و 33 قلاده سگ ماده) درسنین 6 تا 12 ماه به صورت تصادفی جمع آوری شد. اووسیست­ ها در ابتدا توسط روش رسوبی فرمالین اتر تغلیظ گردیدند، سپس جهت شناسایی میکروسکوپی از رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده استفاده گردید. تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در یک نمونه از مجموع 85 نمونه مدفوع مورد بررسی شناسایی شد و شیوع آلودگی در سگ­ های ولگرد تحت مطالعه 1.1 درصد اعلام گردید. با توجه به شیوع پایین این تک یاخته در سگ ­های ولگرد مناطق شمالی ایران و توجه به این نکته که سگ­ ها اکثرا به گونه کریپتوسپوریدیوم کنیس آلوده ­اند، در حالی که سهم بیشتر موارد کریپتوسپوریدیوزیس انسانی را کریپتوسپوریدیوم پاروم و کریپتوسپوریدیوم هومینیس رقم می­ زند، نشان می­ دهد ریسک انتقال زئونتیک کریپتوسپوریدیوم از سگ ­های ولگرد به انسان در مناطق مطالعه شده در این بررسی بالا نیست. با این وجود با توجه به اهمیت این تک یاخته در انسان ­های دارای نقص ایمنی، توجه به اقدامات پیشگیری­ کننده لازم می­ باشد.

کلمات کلیدی

کریپتوسپوریدیوم سگ ولگرد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083246,
author = {ابراهیم زاده ابکوه, الهه and خلیلی and فتاحی and گرامی صادقیان، and آهو},
title = {ناردنزام و نلایگ ،نیوزق یاه ناتسا درگلو یاه گس رد مویدیروپسوتپیرک هب یگدولآ یسررب},
journal = {تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {1},
month = {January},
issn = {2345-2889},
pages = {5--11},
numpages = {6},
keywords = {کریپتوسپوریدیوم سگ ولگرد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناردنزام و نلایگ ،نیوزق یاه ناتسا درگلو یاه گس رد مویدیروپسوتپیرک هب یگدولآ یسررب
%A ابراهیم زاده ابکوه, الهه
%A خلیلی
%A فتاحی
%A گرامی صادقیان،
%A آهو
%J تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
%@ 2345-2889
%D 2021

[Download]