مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (52), شماره (3), سال (2020-6) , صفحات (1-20)

عنوان : ( اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری )

نویسندگان: مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , رضا جمعه منظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد هدفمند ( FGM) گونه‌ای از مواد مرکب هستند که به‌واسطه‌ی پیوستگی ترکیب مواد تشکیل‌دهنده، خواص مکانیکی مؤثر‌تری نسبت به مواد مرکب چند‌لایه دارا می‌باشند که این مهم، منجر به از بین رفتن تمرکز تنش بین لایه‌ای می‌شود. بیش‌ترین کاربرد این مواد در سازه‌های جدار نازک نظیر صفحه‌ها و پوسته‌ها می‌باشد. یکی از مؤثرترین عوامل تغییر رفتار این‌گونه سازه‌ها به‌ویژه پوسته‌های تک‌انحنایی، بارهای حرارتی و ضربه‌ای ناشی از انفجار می‌باشد که این چالش سبب رفتار دینامیکی غیرخطی آن‌ها می‌گردد. همچنین به دلیل بعضی مسایل اجرایی، ایجاد بازشو در پوسته‌ها و تغییر رفتار آن‌ها در برابر بارهای انفجاری مسئله‌ای مهم و پیشنهاد برای حل آن ضرورت می‌یابد. از این رو، به‌منظور بهبود مقاومت و کاهش مقدار بیشینه‌ی تغییرمکان، بهره‌گیری از پوسته‌های هدفمند و استفاده از سخت‌کننده‌های مناسب، توصیه می‌گردد. در این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار Abaqus، به ارزیابی تأثیر انواع بازشو و سخت‌کننده بر روی رفتار دینامیکی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری پرداخته شده است. برای این کار، اثر شاخص توان حجمی، اثر انواع بازشو و سخت‌کننده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش شاخص توان حجمی مقدار بیشینه‌ی تغییر‌مکان پوسته افزایش پیدا کرده است. ایجاد بازشو در مرکز پوسته عملکرد بهتری در مقایسه با ایجاد بازشوی گسترده در سطح پوسته داشته است. با افزایش لنگر لختی سخت‌کننده‌های طولی و حلقوی مقدار بیشینه‌ی تغییرمکان کاهش یافته است. همچنین، با استفاده‌ی توام از بازشوی گسترده و سخت‌کننده‌های طولی می‌توان مقدار بیشینه‌ی تغییرمکان پوسته را تا حد زیادی کاهش داد.

کلمات کلیدی

, پوسته‌ی FGM, شاخص توان حجمی, بار انفجاری, بازشو, سخت‌کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083290,
author = {شهرکی, مجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد and جمعه منظری, رضا},
title = {اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2020},
volume = {52},
number = {3},
month = {June},
issn = {2588-297X},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {پوسته‌ی FGM، شاخص توان حجمی، بار انفجاری، بازشو، سخت‌کننده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری
%A شهرکی, مجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A جمعه منظری, رضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2020

[Download]