آموزش مهندسی ایران, دوره (22), شماره (87), سال (2020-12) , صفحات (49-71)

عنوان : ( آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: علی کریم پور , حمیدرضا پوررضا , مجید میرزا وزیری , علی عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش الکترونیکی و نفوذ تدریجی آن در نظام آموزش عالی سال‌ها مد نظر صاحب نظران بوده است. در این مطالعه به‌صورت تحلیلی با توجه به وضعیت به‌وجود آمده در دنیا به‌دلیل شیوع بیماری کووید-19، آموزش الکترونیکی و تأثیرات آن در نظام آموزشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده است. همچنین تلاش شده است تا با توجه به شرایط ایجاد شده از همه‌گیری این بیماری و تعطیلی مراکز آموزشی حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، موضوع آموزش الکترونیکی و تأثیر آن در نظام آموزش بررسی شود. در این خصوص، از اطلاعات آماری دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان نمونه استفاده شده است. در گام اول پرسشنامه‌ای برای استفاده از نظرهای دانشجویان طراحی و سپس، با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، شرط لازم برای ارائه دروس به‌صورت الکترونیکی، ترکیبی یا حضوری مشخص شد. با توجه به امکان تبدیل تعداد چشمگیری از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های الکترونیکی یا ترکیبی، این امر موجب آزادسازی برخی از کلاس‌های درسی و کمک بسیار به بهبود، اصلاح و برنامه‌ریزی فضاهای آموزشی و پژوهشی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کووید, 19 آموزش حضوری آموزش الکترونیکی نظام آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083338,
author = {کریم پور, علی and پوررضا, حمیدرضا and میرزا وزیری, مجید and عباسی, علی},
title = {آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2020},
volume = {22},
number = {87},
month = {December},
issn = {1607-2316},
pages = {49--71},
numpages = {22},
keywords = {کووید-19 آموزش حضوری آموزش الکترونیکی نظام آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
%A کریم پور, علی
%A پوررضا, حمیدرضا
%A میرزا وزیری, مجید
%A عباسی, علی
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2020

[Download]