هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2020-01-15

عنوان : ( مروری بر بسته بندی فعال با قابلیت آنتی اکسیدانی در گوشت و فراورده های گوشتی )

نویسندگان: مهران کاظمی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بسته بندی های نوین گوشت و محصولات گوشتی در سطح وسیعی قابل تولید و مصرف می باشند، یکی از جدیدترین انواع بسته بندی که مورد توجه قرار می گیرد، بسته بندی های فعال هستند. از مهترین عوامل فساد مواد غذایی می توان به اکسید شدن آنها اشاره کرد که با باقی ماندن اکسیژین در بسته بندی موجب تغییرات نامطلوب در طعم ماده غذایی، کاهش ارزش تغذیه ای، از دست رفتن رنگ و تولید آلدهیدهای سمی می شود. بسته بندی هایی با قابلیت آنتی اکسیدانی نوعی بسته بندی فعال محسوب می شوند که به صورت سنتتیک یا طبیعی وجود دارند و با جذب ردیکال های آزاد تولید شده در حضور اکسیژن (سوپراکسیدها و هیدروکسیل ها) و ترکیبات غر رادیکالی (هیدروژن پراکسید) تولید شده درون بسته بندی، موجب به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربی ها و سایر ریزمغذی ها در گوشت و محصولات گوشتی شده و به طور قابل ملاحظه و معنی داری کیفیت و زمان نگهداری مواد غذایی را نسبت به بسته بندی های قدیمی و سنتی افزایش می دهند. در این مقاله مروری به ساختار، نحوه عملکرد، کاربردها، روش های طراحی و میزان تأثیر گذاری این نوع بسته بندی ها در طول ذخیره سازی و نگهداری محصولات گوشتی می پردازیم.

کلمات کلیدی

, بسته بندی فعال, بسته بندی آنتی اکسیدان, محصولات گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083357,
author = {کاظمی, مهران and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر بسته بندی فعال با قابلیت آنتی اکسیدانی در گوشت و فراورده های گوشتی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بسته بندی فعال، بسته بندی آنتی اکسیدان، محصولات گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر بسته بندی فعال با قابلیت آنتی اکسیدانی در گوشت و فراورده های گوشتی
%A کاظمی, مهران
%A صداقت, ناصر
%J هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2020

[Download]