کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری , 2020-11-12

عنوان : ( تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی )

نویسندگان: سیدعلی صحاف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات مهندسین عمران در زمینه روسازی راهها، عدم شناخت دقیق رفتار روسازی تحت بارهای عبوری و درنتیجه عدم امکان پیش بینی عملکرد آن در بروز خرابی ها است. از آنجاییکه روسازی ها به دلیل هزینه بالای ساخت ونگهداری در زمره سازه های زیرساخت و به عنوان سرمایه ملی به حساب می آید، لذا شناخت بهتر و تحلیل دقیق تر رفتار آنهاباعث طرح یک روسازی بهینه با عمر بهره برداری طولانی تر خواهد شد. در گذشته روسازی ها به دلیل پیچیدگی توزیعتنش و عدم تقارن در آن، به صورت استاتیک مدلسازی شده، در حالی که بار چرخ عبوری در واقع به صورت دینامیکیمی باشد. در مدل سازی دینامیکی پاسخ های روسازی به دلیل رفتار ویسکوالاستیک آسفالت، وابسته به دما و زمان بارگذاریبوده که نیازمند دریافت اطلاعات دقیق تر از نحوه و جزئیات بارگذاری است. در این راستا به منظور شبیه سازی رفتار واقعیروسازی تحت بارگذاری های دینامیکی، از مدل سازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUSاستفاده گردید و به بررسی شرایط بارگذاری دینامیکی و تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار روسازی در سرعت های مختلفپرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تغییرات سرعت، پاسخ های بحرانی کاملاً وابسته به هندسه محور و ضخامترویه بوده و کرنش فشاری قائم روی خاک بستر با نسبت تاثیر 5 درصد نسبت به سایر پاسخ های بررسی شده دارایحساسیت کمتری نسبت به تغییرات سرعت می باشد.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, بارگذاری دینامیک, روسازی انعطاف پذیر, نرم افزار ABAQUS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083385,
author = {صحاف, سیدعلی},
title = {تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی},
booktitle = {کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اجزای محدود، بارگذاری دینامیک، روسازی انعطاف پذیر، نرم افزار ABAQUS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی
%A صحاف, سیدعلی
%J کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
%D 2020

[Download]