چالش کرونا و زندگی مومنانه , 2020-10-20

عنوان : ( عوامل نادیده انگاشتن دستورالعمل‎های ایمنی در دوره قرنطینه خانگی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , فاطمه غلامی , ندا سعادت شاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ویروس کرونا در کشور ما و بلکه تمام جهان، در قالب یک بحران بهداشتی و بلکه اجتماعی، ظاهر شد. گذر از این بحران، نوعی همکاری همه‎جانبه آحاد مردم را می‎طلبید. از این‎رو، از عمومِ مردم تقاضای همکاری برای رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از گسترش تأثیر این ویروس شد. مطالعه حاضر به عوامل عدم رعایت اصول مذکور، از جمله قرنطینه خانگی در دهه دوم اسفند 1398 الی دهه سوم فروردین 1399، از سوی افراد خاطی پرداخت. افراد مشارکت‎کننده در این پژوهش کیفی در قالب پرسشنامه باز پاسخ، به این سؤال محوری پاسخ دادند که چرا برخی افراد دستورالعمل‎های ایمنی و بهداشتی را نادیده می‎گیرند و به آن بی‎توجهی می‎کنند؟ یافته‌ها حاکی از آن بود که معضلات اخلاق اجتماعی، مشکلات روانشناختی، نقص ایمان، نقص دانش و آموزش، مسائل فرهنگی، اقتصادِ بیمار و ضعف فرماندهی، مضامینی بودند که ‎توانستند از داده‎های حاصل از مصاحبه‎ها با ۲۲۲ مشارکت‎کننده انتزاع ‌شوند.

کلمات کلیدی

, کروناویروس, دستورالعمل ایمنی, قرنطینه خانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083450,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and فاطمه غلامی and سعادت شاقی, ندا},
title = {عوامل نادیده انگاشتن دستورالعمل‎های ایمنی در دوره قرنطینه خانگی},
booktitle = {چالش کرونا و زندگی مومنانه},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {کروناویروس، دستورالعمل ایمنی، قرنطینه خانگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل نادیده انگاشتن دستورالعمل‎های ایمنی در دوره قرنطینه خانگی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A فاطمه غلامی
%A سعادت شاقی, ندا
%J چالش کرونا و زندگی مومنانه
%D 2020

[Download]