دواردهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه ای پل های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده )

نویسندگان: سیده فاطمه لبافی , احمد شوشتری , احسان محتشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پل ها یکی از سازه های مهمی هستند که هر گونه شکست در آن ها می تواند مشکلات جدی را در رفت و آمد به وجود آورد. به منظور کاهش نوسان پل ها، میراگرهای جرمی تنظیم شونده ) TMD ( یکی از رایج ترین سیستم های کنترل غیرفعال می باشند که در کنترل لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، تأثیر این میراگر بر پاسخ لرزه ای یک پل یکپارچه بررسی می شود. پل مورد مطالعه یک پل بتنی چهاردهانه با اتصال صلب عرشه و پایه می باشد. بدین منظور، مدل اجزای محدود این پل در نرم افزار OpenSees ایجاد شده و پاسخ لرزه ای آن در حالت با میراگر و بدون میراگر تحت شدت های مختلف زلزله بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که پاسخ های لرزه ای پل به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.همچنین بیشترین کاهش پاسخ سازه مربوط به بیشینه جابه جایی میانه عرشه می باشد و درصد کاهش برش پایه نسبت به بیشینه شتاب و بیشینه جابه جایی کمتر است.

کلمات کلیدی

, پل یکپارچه, شدت زلزله, میراگر جرمی تنظیم شونده, تحلیل تاریخچه زمانی, OpenSees
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083455,
author = {لبافی, سیده فاطمه and شوشتری, احمد and احسان محتشمی},
title = {بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه ای پل های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده},
booktitle = {دواردهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پل یکپارچه، شدت زلزله، میراگر جرمی تنظیم شونده، تحلیل تاریخچه زمانی، OpenSees},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه ای پل های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده
%A لبافی, سیده فاطمه
%A شوشتری, احمد
%A احسان محتشمی
%J دواردهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]