مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (165-170)

عنوان : ( یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPU )

نویسندگان: پریسا کشاورزی , حسین دلداری , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گراف ها نمایش داده قدرتمندی هستند که به طور گسترده در حوزه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. در کاربردهای مبتنی بر گراف یک پیمایش قاعده دار از گراف مانند جستجوی اول سطح، غالباً جزء کلیدی در پردازش مجموعه داده های بزرگ است. در این مقاله یک روش ترکیبی ارائه شده که برای هر سطح از پیمایش گراف، بهینه ترین نسخه از الگوریتم های پیاده سازی شده بر روی پردازنده مرکزی و پردازنده گرافیکی را انتخاب می کند. این روش ترکیبی کارایی خوبی را برای هر اندازه گرافی فراهم می کند، در حالی که از کارایی ضعیف روی گراف های با میانگین درجه کم و زیاد جلوگیری می کند. لازم به ذکر است که این روش بهره سرعت بالاتری نسبت به کارهای پیشین ارائه می دهد و نتایج علمی به دست آمده این ادعا را تأیید می کنند.

کلمات کلیدی

, جستجوی اول سطح, پردازنده گرافیکی, پردازنده مرکزی, کرنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083494,
author = {پریسا کشاورزی and دلداری, حسین and ابریشمی, سعید},
title = {یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPU},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {165--170},
numpages = {5},
keywords = {جستجوی اول سطح، پردازنده گرافیکی، پردازنده مرکزی، کرنل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPU
%A پریسا کشاورزی
%A دلداری, حسین
%A ابریشمی, سعید
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2016

[Download]