مطالعات مدیریت ورزشی, سال (2020-8)

عنوان : ( توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) )

نویسندگان: رضا حیدری , محمد کشتی دار , کیانوش شجیع , رضا رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه‌داری حرفه‌ای والیبال پیام مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (یک رویکرد از جزء به کل) انجام گرفته است. پژوهش به صورت آمیخته صورت گرفت. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی و پیمایشی می‌باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی‌ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 15 نفر و در بخش کمی پژوهش 35 نفر از مدیران باشگاه‌ها، مسئولان فدراسیون و هیئت‌های والیبال، مربیان، پیشکسوتان، بازیکنان و اساتید دانشگاهی تشکیل دادند، که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات دولتی، توان دستگاه‌های اجرایی، تکنولوژی و فناوری و فرهنگ اجتماعی به عنوان بزرگترین موانع کلان محیطی جهت توسعه باشگاه‌داری حرفه‌ای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب می‌شود. همچنین در بین عوامل موثر بر توسعه باشگاه‌داری حرفه‌ای باشگاه والیبال پیام مشهد به ترتیب جذب حامیان مالی، حضور بخش خصوصی، در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب، حمایت نهادهای دولتی، پوشش رسانه‌ای، در اختیار داشتن کادر فنی و بازیکنان ملی و بین‌المللی، تحقیقات و برنامه‌های توسعه‌ای، داشتن برنامه‌ریزی برای بلیط فروشی، توجه به استعدادیابی و داشتن آکادمی تخصصی، برنامه‌های ارزیابی منسجم و کارآمد از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند.

کلمات کلیدی

رقابت‌پذیری؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ متاسوات؛ منابع و قابلیت‌ها؛ عوامل محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083508,
author = {حیدری, رضا and کشتی دار, محمد and شجیع, کیانوش and رضا رجبی},
title = {توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2020},
month = {August},
issn = {2538-3213},
keywords = {رقابت‌پذیری؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ متاسوات؛ منابع و قابلیت‌ها؛ عوامل محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)
%A حیدری, رضا
%A کشتی دار, محمد
%A شجیع, کیانوش
%A رضا رجبی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2020

[Download]