اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی , 2020-11-19

عنوان : ( بررسی جابجایی ماسه های روان و مناطق تحت تاثیر آن با استفاده از سنجش از دور )

نویسندگان: مریم قلیان اول , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکل ماسه های روان در مناطق مختلفی از ایران قابل مشاهده است که همه ساله، علاوه بر عوارض اجتماعی و بهداشتی، خسارات مالی جبران ناپذیری را برای ساکنان آنها به بار می آورد. توده ماسه های روان باعث مدفون شدن زمین های کشاورزی، شیوع بیماری ها، صدمه به تأسیسات راه و ساختمان، تخریب تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و آسیب های زیست محیطی در شهرها و روستاها می گردد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل میزان گسترش ماسه های روان و تغییرات تپه های ماسه ای با استفاده از سنجش از دور از سال 1990 تا 2020 در استان خراسان جنوبی شهرستان بشرویه می باشد. داده های مورد استفاده این تحقیق تصاویر ماهواره لندست 5، 7 و 8 از سال 1990 تا 2020 می باشد. در مورد تصاویر ماهواره ای ابتدا تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری انجام و سرانجام طبقه بندی نظارت شده انجام گشت. تصاویر طبقه بندی ماهواره لندست مساحت مناطق ماسه ای در سال 1990 به میزان 44850 هکتار و در سال 2020 به 55000 هکتار رسیده است.

کلمات کلیدی

, ماسه های روان, تصاویر ماهواره ای لندست, شهرستان بشرویه, طبقه بندی نظارت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083531,
author = {قلیان اول, مریم and راشکی, علیرضا and اکبری, مرتضی},
title = {بررسی جابجایی ماسه های روان و مناطق تحت تاثیر آن با استفاده از سنجش از دور},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2020},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {ماسه های روان، تصاویر ماهواره ای لندست، شهرستان بشرویه، طبقه بندی نظارت شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جابجایی ماسه های روان و مناطق تحت تاثیر آن با استفاده از سنجش از دور
%A قلیان اول, مریم
%A راشکی, علیرضا
%A اکبری, مرتضی
%J اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی
%D 2020

[Download]