دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (8), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (1-21)

عنوان : ( مروری بر متداولترین ترکیبات پریبیوتیک، با تاکید بر اینولین )

نویسندگان: جلال احسانی , محمد محسن زاده , مرتضی خمیری , عظیم قاسم نژاد , صدیقه ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پری­بیوتیک­ها، مواد غیر قابل هضم در قسمت­های فوقانی دستگاه گوارش هستند که به علت تحریک رشد و فعالیت دسته­ای از باکتری­های مفید موجود در کولون (پروبیوتیک­ها) تأثیر مثبتی در بهبود سلامت میزبان دارند. فروکتوالیگوساکاریدهای با زنجیره­ی کوتاه مانند فیبر β- گلوکان، نشاسته­ی مقاوم، پکتین، اینولین و بسیاری از کربوهیدرات­های غیرقابل هضم مثال­هایی از ترکیبات پری­بیوتیک می­باشند. اینولین یک پلیمر زیستی ذخیره­ای متشکل از مولکولهای D- فروکتوز با پیوندهای (1 2) β بوده که در انتها واجد یک مولکول D- گلوکز با پیوند (2 1) α می باشد. پیکربندی اینولین و آرایش مونومرهای فروکتوز باعث می­شود اینولین در دستگاه گوارش انسان غیر قابل هضم باشد و سطوح قند خون افزایش پیدا نکند. اینولین اثرات سودمندی بر ترکیب فلور روده، جذب مواد معدنی، ترکیب چربی خون و جلوگیری از سرطان روده­ی بزرگ دارد. اینولین رشد میکروارگانیزم‌های مفید سلامت بخش را تحریک و در مقابل، باکتری­های انتروپاتوژنیک را مهار می­کند. میکروارگانیزم­های مفید، اینولین را تخمیر کرده و ترکیبات اسیدی مانند اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با قابلیت کاهش pH در روده­ی بزرگ و مهار پاتوژن‌ها را تولید می­کنند. مقدار اینولین در گیاهان مختلف از 1% در موز تا بیشتر از 15% در ریشه­ی کاسنی متغیراست. اینولین نوع فروکتان به طور عمده در انواع گیاهان دو لپه­ای متعلق به تیره­ی آستراسه شامل کاسنی، سیب زمینی ترشی، کنگرفرنگی، قاصدک و گل کوکب یافت می‌شود. مطالعه حاضر به معرفی متداول‌ترین ترکیبات پری بیوتیک سلامت بخش و به طور ویژه اینولین می پردازد.

کلمات کلیدی

, الیگوساکاریدها, اینولین, پری‌بیوتیک‌ها, فیبرها, غذاهای فراسودمند, کنگرفرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083535,
author = {احسانی, جلال and محسن زاده, محمد and مرتضی خمیری and عظیم قاسم نژاد and صدیقه ابراهیمی},
title = {مروری بر متداولترین ترکیبات پریبیوتیک، با تاکید بر اینولین},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2021},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-3203},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {الیگوساکاریدها، اینولین، پری‌بیوتیک‌ها، فیبرها، غذاهای فراسودمند، کنگرفرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر متداولترین ترکیبات پریبیوتیک، با تاکید بر اینولین
%A احسانی, جلال
%A محسن زاده, محمد
%A مرتضی خمیری
%A عظیم قاسم نژاد
%A صدیقه ابراهیمی
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2021

[Download]