نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت , 2018-10-09

عنوان : ( بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) )

نویسندگان: شهاب الدین آهوئی , لادن آژدانیان , محمد ظریفیان , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در بین افرادی که مبتلا به دیابت می باشند استفاده از شیرین کنندههای طبیعی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این بین استویا (Stevia rebaudiana Bert.) گیاهی بوته ای و دارویی از تیره Asteraceae است که به عنوان شیرین کننده ای مناسب برای بیماران دیابتی به دلیل دارا بودن دیترپن گلیکوزیدهایی از جمله Stevioside و Rebaudioside و Dudoside که بیش از 300 بار از ساکارز شیرین تر هستند مورد استفاده قرار می گیرد و از این جهت در بین تولید کنندگان از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی اثر اسید هیومیک به عنوان یک محرک زیستی و اثر مثبت آن در رشد و نمو در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به همراه چهار سطح اسید هیومیک انجام شد. اثر مثبت محلول پاشی در تمام تیمارها قابل مشاهده بود. به طوری که در بین نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمارها که محلول پاشی در آنها صورت گرفته بود مشاهده شد. بیشترین قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ در تیمار محلول پاشی اسید هیومیک با غلظت 1000میلی گرم در لیتر درصد مشاهده شد. همچنین در میزان کلروفیل بین سطوح اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین وزن تر برگ، وزن خشک برگ و میزان بیوماس (درصد ماده خشک برگ) تحت تاثیر تیمار محلول پاشی محلول پاشی اسید هیومیک با غلظت 1000میلی گرم در لیتر به بیشترین میزان رسید. بنابراین تیمار اسیدهیومیک سرعت رشد و فنولوژی گیاه را در استویا تحت تأثیر قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, دیابت, گلیکوزید, وزن برگ, ساکارز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083676,
author = {آهوئی, شهاب الدین and آژدانیان, لادن and ظریفیان, محمد and آروئی, حسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.)},
booktitle = {نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عملکرد، دیابت، گلیکوزید، وزن برگ، ساکارز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.)
%A آهوئی, شهاب الدین
%A آژدانیان, لادن
%A ظریفیان, محمد
%A آروئی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت
%D 2018

[Download]