دهمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری , 2017-09-16

عنوان : ( نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ )

نویسندگان: لادن اژدانیان , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت در تکنولوژی لامپ های LED باعث شده تا منبع نوری بسیار خوبی برای اهداف تحقیقاتی باشند. اندازه کوچک، دوام بالا و طول عمر طولانی، همچنین خنک بودن لامپ ها گزینه هایی هستند که بتوان آنها را به عنوان یک منبع نوری مناسب برای گیاهان به کار برد. بر این اساس آزمایش گلدانی تحت شرایط کشت بدون خاک در گلخانه، در قالب آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار نوری شامل: نور طبیعی (شاهد)، 60% نور قرمز+ 40% نور آبی و 90% نور قرمز + 10% نور آبی و 2 تیمار تغذیه شامل: عدم محلول پاشی با کود تجاری کالفومیت (مخلوطی از کلسیم و فسفر به همراه سایر ریز مغذی ها) و محلول پاشی با غلظت 2 در هزار در 3 تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد پایه ریزی و اجرا شد. با توجه به نتایج بدست آمده تیمارهای نور تکمیلی و تغذیه (محلول پاشی با کالفومیت) بر فاکتورهای وزن تر میوه و درصد ماده خشک میوه اثر معنی داری نداشتند. وزن خشک میوه در سطح احتمال 5% تحت تاثیر نور تکمیلی و اثر متقابل نور تکمیلی و تغذیه قرار گرفت و نسبت به تیمار شاهد، روند افزایشی داشت. همچنین نور تکمیلی در سطح احتمال 5% بر نسبت گوشت به بذر در میوه اثر معنی-داری داشت. بنابراین می توان نتظار داشت که کاربرد نور تکمیلی و تغذیه می تواند باعث بهبود میوه دهی در بوته گوجه فرنگی و افزایش میزان گوشت آن، که هم در مصرف تازه خوری و هم در صنایع تبدیلی می تواند مفید باشد، اثر بگذارد.

کلمات کلیدی

, نور LED, کالفومیت, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083679,
author = {اژدانیان, لادن and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید},
title = {نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟},
booktitle = {دهمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نور LED، کالفومیت، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟
%A اژدانیان, لادن
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%J دهمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری
%D 2017

[Download]