تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (-), شماره (72), سال (2006-5) , صفحات (227-257)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق ‌بگیر در نقاط شهری ایران )

نویسندگان: هادی قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از اقتصاد‌های صنعتی، سهم زنان در زمینه خود اشتغالی در حال رشد است در حالی‌که در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خود اشتغالی پایین می باشد. در میان زنان، بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه‌ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه‌ای در مورد خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزد‌بگیر و حقوق‌بگیر می باشد نتایج نشان می دهد: احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانواردر مقایسه با همتایان مزد وحقوق‌بگیر در نقاط شهری ایران: 1- با افزایش درامد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل‌کرده بیشتر است؛ همچنین در بین سرپرست خانوار‌هایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است، ولی در میان گروه‌‌هایی که تحصیلات کاردانی و لیسانس دارند نسبت به‌ زنان دستمزد و حقوق‌بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (بی همسر در اثر فوت همسر؛ طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد. 5- با تعداد اعـضای خـانـوار رابطه مثبت دارد

کلمات کلیدی

خود اشتغالی؛کارکنان مستقل؛کارکنان مزد و حقوق بگیر؛اشتغال دستمزدی؛ مشارکت زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083713,
author = {قوامی, هادی},
title = {بررسی مقایسه‌ ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق ‌بگیر در نقاط شهری ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2006},
volume = {-},
number = {72},
month = {May},
issn = {0039-8969},
pages = {227--257},
numpages = {30},
keywords = {خود اشتغالی؛کارکنان مستقل؛کارکنان مزد و حقوق بگیر؛اشتغال دستمزدی؛ مشارکت زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌ ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق ‌بگیر در نقاط شهری ایران
%A قوامی, هادی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2006

[Download]