مدل سازی اقتصادی, دوره (14), شماره (51), سال (2020-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی) )

نویسندگان: زهرا ابراهیمی , مسعود همایونی فر , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر پیش‌زمینه‌سازی کودکان با نمادهای پولی بر اعتماد آن‌ها نسبت به دیگر کودکان هم‌گروه با آن‌هاست. برای درک این تأثیر، آزمایشی میدانی با روش نمونه‌گیری در دسترس و با به‌کارگیری پیش‌زمینه‌سازی در بازی اعتماد انجام گرفت. آزمودنی‌ها 511 نفر از دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبستان مدارس دولتی ناحیه چهار آموزش ‌و پرورش شهر مشهد بودند. یافته­ها نشان داد سطح اعتماد آزمودنی‌ها بعد از پیش‌زمینه‌سازی با نمادهای پولی در گروه آزمایش بیش‌تر از گروه کنترل است. هم‌چنین، نتایج نشان داد در صورت وجود سطحی از اعتماد بین فردی، رفتار خودخواهانه اقتضا می‌کند که بازیکن اول بخش بیش‌تری از داشته خود را در اختیار بازیکن مقابل قرار دهد تا در نهایت، هر دو نفر از این اعتماد، منفعت بیش‌تری کسب کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود که از ابزار نمادین پول در مراحل آموزش ابتدایی به نحو مناسب استفاده شود تا کودکان به درک درستی از اثرات جانبی پول برای ایجاد اعتماد و مبادلات خود در آینده دست یابند.

کلمات کلیدی

پیش‌زمینه‌سازی بازی اعتماد ویژگی نمادین پول آموزش ابتدایی کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083752,
author = {ابراهیمی, زهرا and همایونی فر, مسعود and فیضی, مهدی},
title = {پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {51},
month = {December},
issn = {1735-9910},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {پیش‌زمینه‌سازی بازی اعتماد ویژگی نمادین پول آموزش ابتدایی کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)
%A ابراهیمی, زهرا
%A همایونی فر, مسعود
%A فیضی, مهدی
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2020

[Download]