پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2020-05-27

عنوان : ( تاثیر نگه داری بافت چربی اسب در دماهای انجماد مختلف بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن )

نویسندگان: فائزه رضائی , پژمان میرشکرائی , عباس پرهام , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت چربی به دلیل داشتن تعداد زیادی سلول بنیادی، در دسترس بودن و نیز آسان بودن جمع آوری یکی از مهم ترین منابع سلول های بنیادی مزانشیمی محسوب می شود. پس از جمع آوری، بایستی نمونه به آزمایشگاه منتقل شود تا سلول های بنیادی آن جداسازی شده و تعداد آن ها توسط کشت افزایش یابد و قابل استفاده برای کارهای بالینی گردد. معمولا آزمایشگاه ها به مراکز نگه داری دام نزدیک نیستند، بنابراین لازم است تا شرایط مناسبی جهت انتقال بافت چربی فراهم گردد تا سلول های بنیادی دستخوش کمترین تغییرات شوند. در مطالعه حاضر بافت چربی پس از جداسازی در 3 دمای مختلف (Cº20-، Cº 75- و Cº 196- ) به عنوان گروه های مورد آزمایش منجمد شدند و پس از یک هفته نگهداری، عمل ذوب صورت گرفت. بافت چربی تازه و منجمد نشده نیز به عنوان گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نمونه های بافتی وارد مراحل هضم آنزیمی، جداسازی و کشت سلول های بنیادی قرار گرفتند. سلول های پاساژ سوم برای بررسی میزان زنده مانی، سرعت رشد، ترسیم نمودار رشد سلولی و توانایی تشکیل کلونی مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از تست های انجام شده نشان داده شد که انجماد بافت چربی سبب آسیب به سلول های بافت و کاهش تعداد سلول های بنیادی جدا شده از بافت می شود. در مشاهدات آزمایشگاهی خصوصیات رشد، زنده مانی و توانایی تشکیل کلونی سلول های پاساژ سوم در گروه انجماد در دمای Cº20- در مقایسه با گروه کنترل متفاوت بود. در میان روش های پیشنهاد شده، انجماد در دمای Cº 75- و انجماد در دمای Cº 196- بهترین شرایط جهت انتقال بافت چربی می باشند.

کلمات کلیدی

, سلول های بنیادی مزانشیمی, اسب, بافت چربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083791,
author = {رضائی, فائزه and میرشکرائی, پژمان and پرهام, عباس and قاسمی, سمانه},
title = {تاثیر نگه داری بافت چربی اسب در دماهای انجماد مختلف بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سلول های بنیادی مزانشیمی،اسب،بافت چربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نگه داری بافت چربی اسب در دماهای انجماد مختلف بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن
%A رضائی, فائزه
%A میرشکرائی, پژمان
%A پرهام, عباس
%A قاسمی, سمانه
%J پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2020

[Download]