پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2020-05-27

عنوان : ( اثر مدت‌ زمان نگهداری بافت چربی اسب در دمای محیط و 4 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن )

نویسندگان: سمیرا خصاف , پژمان میرشکرائی , عباس پرهام , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول درمانی در بین حیوانات با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی برای درمان بیماری های زیادی در حال گسترش است و جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی در مقایسه با مغز استخوان به دلیل سهولت اخذ، سرعت تکثیر بالا و تعداد بیشتر سلول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل نزدیک نبودن آزمایشگاه ها به مراکز نگهداری دام تعیین شرایط بهینه برای تسهیل ارسال بافت چربی به آزمایشگاه ضروری است. در این مطالعه بافت چربی زیرجلدی اخذ و قسمتی از نمونه بافتی در لحظه صفر به عنوان گروه کنترل و سایر نمونه ها تا استحصال سلول های بنیادی مزانشیمی در دمای محیط و یخچال به مدت 6 و 12 ساعت نگهداری شدند. نمونه ها پس از هضم مکانیکی، آنزیمی و جداسازی سلول های بنیادی کشت داده شدند. در پاساژ سوم از سلول ها برای ارزیابی توانایی تشکیل کلونی، MTT، ترسیم نمودار رشد سلولی و میزان زنده مانی استفاده شد. نتایج آنالیز آماری تفاوت معنی داری بین میزان MTT و زمان مضاعف شدن سلولی بین گروه ها نشان داد. در مطالعه حاضر مشخص شد که 6 ساعت نگهداری بافت چربی به همراه محیط کشت سلولی چه در دمای اتاق، چه در یخچال، می تواند روش مناسبی برای ذخیره سازی و انتقال نمونه ها به منظور کشت سلول های بنیادی مزانشیمی باشد ولی پس از 12 ساعت کیفیت نمونه های نگهداری شده در دمای اتاق به طور معنی داری افت می کند و فقط نمونه های نگهداری شده در دمای 4 درجه مشابه گروه کنترل می باشد.

کلمات کلیدی

, سلول های بنیادی مزانشیمی, اسب, بافت چربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083792,
author = {خصاف, سمیرا and میرشکرائی, پژمان and پرهام, عباس and قاسمی, سمانه},
title = {اثر مدت‌ زمان نگهداری بافت چربی اسب در دمای محیط و 4 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سلول های بنیادی مزانشیمی،اسب،بافت چربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدت‌ زمان نگهداری بافت چربی اسب در دمای محیط و 4 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن
%A خصاف, سمیرا
%A میرشکرائی, پژمان
%A پرهام, عباس
%A قاسمی, سمانه
%J پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2020

[Download]