نوزدهمین کنفرانس ژئوفیریک ایران , 2020-11-04

عنوان : ( بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله )

نویسندگان: جلال علی آبادی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامترهای لرزه ای یک ناحیه، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت توزیع تنش و موقعیت زمین لرزه های آینده در آن ناحیه را در اختیار ما قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از کاتالوگ زمین لرزه های شمال غرب زاگرس بعنوان یکی از استان های لرزه زمین ساختی ایران در محدوده زمانی آبان ماه 1396 لغایت خرداد ماه 1398، پارامترهای مربوط به نحوه کاهیدگی لرزه ای پس لرزه های زمین لرزه 21 آبان ازگله کرمانشاه را بر اساس رابطه اصلاح شده آموری تعیین نمودیم. اگرچه مقادیر پارامترهای کاهندگی c وk به شدت تحت تأثیر تعداد رکوردها قرار دارند ولی مقدار پارامتر p در محدوده 0.69 تا 1.18 تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, پس لرزه, کاهیدگی آموری, زمین لرزه ازگله, زاگرس, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083850,
author = {علی آبادی, جلال and حسینی, سیدکیوان and صادقی, حسین},
title = {بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس ژئوفیریک ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پس لرزه، کاهیدگی آموری، زمین لرزه ازگله، زاگرس، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله
%A علی آبادی, جلال
%A حسینی, سیدکیوان
%A صادقی, حسین
%J نوزدهمین کنفرانس ژئوفیریک ایران
%D 2020

[Download]