سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-02-16

عنوان : ( مطالعه ریز رخساره های سازند کژدمی در زون ایذه (حوضه زاگرس)، با تاکید بر پارامترهای زیستی و رسوبی )

نویسندگان: هانیه قاینی , جواد شریفی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی، یک برش در نزدیکی روستای پرچستان گورویل در شمال شهر ایذه مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت این برش 70 متر بوده و شامل تناوبی از سنگ آهک، آهک مارنی، شیل و مارن است. مطالعات پتروگرافی و بررسی رخساره های سازند کژدمی به شناسایی 3 رخساره کربناته انجامید. این رخساره ها اغلب حاوی گونه های محدودی از فرامینیفرهای پلانکتون و کلسی اسفر می باشند که در کمربند رخساره ای دریای نسبتا عمیق نهشته شده اند. بر اساس فونای زیستی شناسایی شده، سن سازند کژدمی در این برش آلبین پیشین تا میانی است. تنوع فونای زیستی بررسی شده در این برش کم بوده که می تواند ناشی از شرایط کم اکسیژنی حاکم بر آب دریا در آلبین پیشین باشد.

کلمات کلیدی

, سازند کژدمی, رخساره, کلسی اسفر, فرامینیفر پلانکتون, زون ایذه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083907,
author = {قاینی, هانیه and شریفی, جواد and محمودی قرائی, محمدحسین and وحیدی نیا, محمد},
title = {مطالعه ریز رخساره های سازند کژدمی در زون ایذه (حوضه زاگرس)، با تاکید بر پارامترهای زیستی و رسوبی},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند کژدمی، رخساره، کلسی اسفر، فرامینیفر پلانکتون، زون ایذه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ریز رخساره های سازند کژدمی در زون ایذه (حوضه زاگرس)، با تاکید بر پارامترهای زیستی و رسوبی
%A قاینی, هانیه
%A شریفی, جواد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%J سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]