سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-02-16

عنوان : ( شواهدی بر سردشدگی اواخر کامپانین با استفاده از داده ‏های ژئوشیمیایی و نانوپلانکتون‏ های آهکی )

نویسندگان: مهناز کشمیری , محمدحسین محمودی قرائی , اعظم ماهانی پور , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه، شامل واحد شیلی و مارنی بخش فوقانی سازند نیزار، و بخش‏ پایینی سازند کلات است که در بردارنده آهک‏های ماسه ای با میان لایه‏های شیلی است. در مرز این دو سازند، خاک دیرینه نیز شناسایی شده‏است. نانوفسیلهای آهکی از مهمترین تولید کنندگان اولیه حوضه های دریایی محسوب می شوندکه جهت بازسازی شرایط اقیانوسی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین جهت بررسی محیط دیرینه در زمان ته نشست لایه‏های مذکور، پالئواکولوژی نانوفسیلهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از داده‏های ژئوشیمیایی جهت تأیید داده‏های نانوفسیلی استفاده شده است. به منظور انجام مطالعات زیست‌چینه‏ نگاری نانوفسیل‏های آهکی، تعداد 14 نمونه سنگی از بخش‏های بالایی سازند نیزار و 6 نمونه سنگی از لایه‏های زیرین و قاعده سازند کلات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعات ژئوشیمیایی، تعداد 5 نمونه خاک دیرینه مرز بین سازند نیزار و کلات، پس از پودر شدن و مراحل اولیه آماده سازی به کمک اسیدکلریدریک ده درصد هضم اسیدی شد. بخش غیر قابل حل در اسید (AIR) پس از خشک شدن در آون، جهت آنالیز عناصر اصلی با روش XRFبه آزمایشگاه تابان گستر تهران ارسال شده و مورد آنالیز قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کامپانین, سردشدگی, کپه داغ, نانوپلانکتون, ژئوشیمی رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083908,
author = {کشمیری, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and اعظم ماهانی پور and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {شواهدی بر سردشدگی اواخر کامپانین با استفاده از داده ‏های ژئوشیمیایی و نانوپلانکتون‏ های آهکی},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کامپانین، سردشدگی، کپه داغ، نانوپلانکتون، ژئوشیمی رسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شواهدی بر سردشدگی اواخر کامپانین با استفاده از داده ‏های ژئوشیمیایی و نانوپلانکتون‏ های آهکی
%A کشمیری, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A اعظم ماهانی پور
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]