سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2019-06-28

عنوان : ( بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور )

نویسندگان: امید حسینی , مجتبی مغربی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ازدحام در تخلیه اضطراری از مهمترین چالش‎های دوره بهره‎برداری است که نه تنها در عملکرد تخلیه تأثیر میگذارد بلکه میتواند منجربه مصدومیت در افراد گردد. در اغلب مدل‎سازی‎ها، تعداد جمعیت اولیه عددی ثابت فرض‎شده و پژوهش بر اساس همین فرض صورت میگیرد، لذا یافتن رابطه‎ای مابین خطر ازدحام و جمعیت اولیه، مدل‎سازی‎ها را به واقعیت نزدیکتر میسازد. در این مقاله بوسیله برنامه‎نویسی، فرآیند تخلیه با تغییر در تعداد جمعیت اولیه مکرراً شبیه‎سازی شده و خطر ازدحام ارزیابی‎گردید؛ تحلیل نتایج نشان‎داد رابطه‎ای غیرخطی بین این دو پارامتر حاکم میباشد.

کلمات کلیدی

, تخلیه اضطراری, شبیه‎سازی, خطر ازدحام, تراکم جمعیت, SFM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084138,
author = {حسینی, امید and مغربی, مجتبی and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخلیه اضطراری، شبیه‎سازی، خطر ازدحام، تراکم جمعیت،SFM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور
%A حسینی, امید
%A مغربی, مجتبی
%A فغفور مغربی, محمود
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2019

[Download]