نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-15

عنوان : ( بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار )

نویسندگان: حبیب مجیدی , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود مینائی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قنات به عنوان سیستم هیدرولیکی باستانی و پایدار باعث برداشت تسهیل آب می شود. بررسی کیفیت آب قنات ها از این جهت که آلاینده های مختلفی مانند یون نیترات(NO_3^-) می توانند توسط آنها انتقال یابند بسیار حائز اهمیت است. از اینرو، هشت نمونه آب قنات روستاهای جلمبادان و رامشین در شمال غرب سبزوار از نظر هیدروشیمیایی و آلودگی به یون نیترات مورد ارزیابی قرار گرفت. کاتیون کلسیم (Ca²⁺) و آنیون نیترات، یون های غالب بودند. غلظت یون نیترات از حداقل43.58 mg/L تا حداکثر 2544 mg/L متغیر بود و غلظت آن در همه نمونه های آب (به جز یک نمونه) بالاتر از مقدار مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (50 mg/L) برای آشامیدن بود. نمودار پایپر(Piper) نشان داد که ترکیب شیمیایی اولیه ی آب ها Ca-HCO3 بوده و به سمت نیتراته و سدیک شدن تغییر یافته است. افزایش یون سدیم را می توان ناشی از فرآیند تبادل یونی دانست. این مطالعه نشان داد که فعالیت های انسانی مانند رهاسازی فاضلاب های خانگی و کودهای کشاورزی به قنات های مورد بررسی، منابع اصلی ایجاد آلودگی هستند.

کلمات کلیدی

, قنات, کیفیت آب, آلودگی, نیترات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084240,
author = {مجیدی, حبیب and محمودی قرائی, محمدحسین and مینائی, مسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قنات، کیفیت آب، آلودگی، نیترات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار
%A مجیدی, حبیب
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مینائی, مسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]