ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها , 2021-02-18

عنوان : ( تأثیر ابعاد استراتژیک تجربه کاربر در بازیهای آنلاین بر بازاریابی شفاهی الکترونیکی )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق , مرضیه ادیب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه روند رو به رشد تقاضای بازی های رایانه ای و به ویژه موبایلی، توسعه دهنده های بسیاری را به تولید و عرضه انواع مختلفی از این بازی ها وا داشته است. توسعه دهنده های بازی، ایده های جذاب و مناسبی برای تولید بازی های موبایلی دارند اغلب توان طراحی این بازی ها را دارند، اما مشکل اصلی، عرضه محصول و بازاریابی است که در این زمینه بازاریابی شفاهی الکترونیک می تواند بسیار کارگشا باشد. زیرا این بازی ها در بستر اینترنت هستند و در دسترس ترین ابزار برای بازاریابی بازی ها این محصولات استفاده از بستر اینترنت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد تجربه کاربر در بازی های آنلاین بر بازاریابی شفاهی الکترونیک است. جامعه آماری پژوهش را کاربرانی مه تجربه بازی های موبایلی را دارند تشکیل می دهند. نتایج چنین حاصل می کند که ابعاد سه گانه تجربه کاربر بر مشارکت آن ها در بازاریابی الکترونیکی بازی های رایانه های تاثیر مثبت و معندی دارد. با توجه به این موضوع که تجربه لذت بیشترین تاثیر و بعد ار آن به ترتیب تجربه عملکردی و تجربه تاثیرگذاری بیشتری داشته اند.

کلمات کلیدی

, بازاریابی شفاهی بازی های آنلاین, تجربه کاربر بازی های آنلاین, تجربه عملکردی, تجربه لذت, تجربه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084306,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد and ادیب زاده, مرضیه},
title = {تأثیر ابعاد استراتژیک تجربه کاربر در بازیهای آنلاین بر بازاریابی شفاهی الکترونیکی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {بازاریابی شفاهی بازی های آنلاین، تجربه کاربر بازی های آنلاین، تجربه عملکردی، تجربه لذت، تجربه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ابعاد استراتژیک تجربه کاربر در بازیهای آنلاین بر بازاریابی شفاهی الکترونیکی
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%A ادیب زاده, مرضیه
%J ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
%D 2021

[Download]