پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (10), شماره (36), سال (2021-6) , صفحات (96-115)

عنوان : ( مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره) )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی در هر ساحتی شیوه های خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف زندگی است که متأثر از بینش ها، گرایش ها و شرایط محیطی شکل می گیرد. سبک زندگی سیاسی امام خمینی، سبکی متأخر و مبتنی بر مبانی مورد التزام ایشان است که زمینه الهام پذیری گسترده ای را در میان آحاد مردم فراهم نموده است. سؤال این پژوهش آن است که مبانی گرایشی امام در سیاست کدام است و این مبانی، چگونه سبک زندگی سیاسی ایشان را تحت تأثیر قرار داده است؟ از دیدگاه امام، بینش های زندگی سیاسی و رسالت های ناشی از آن با گرایشات متعالی در انسان در تآثر است و این گرایشات در ضمن تحلیل لوازم فطرت الهی انسان، قابل بررسی است. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام خمینی نشان می دهد در سبک زندگی سیاسی ایشان در کنار باورهای سیاست الهی، گرایشاتی همچون توکل، شجاعت، استقامت و محبت به مردم و تبری از محبت به نفس و حب دنیا حضور اثربخشی دارد.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, سبک زندگی سیاسی, فطرت مخموره, فطرت محجوبه, حکومت اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084379,
author = {عنوانی, سیدحامد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)},
journal = {پژوهش های انقلاب اسلامی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {36},
month = {June},
issn = {2322-2573},
pages = {96--115},
numpages = {19},
keywords = {امام خمینی، سبک زندگی سیاسی، فطرت مخموره، فطرت محجوبه، حکومت اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)
%A عنوانی, سیدحامد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های انقلاب اسلامی
%@ 2322-2573
%D 2021

[Download]