یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ )

نویسندگان: علی احمدی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحکیم خلأ یک روش پیش بارگذاری برای خاک های ریزدانه اشباع با قابلیت نشست زیاد است. در این تکنیک با اعمال مکش به خاک از طریق پمپ خلأ می توان نشست بلندمدت را در یک دوره زمانی کوتاه تر به خاک تحمیل کرد. مقاله حاضر به ارائه یک پاسخ تحلیلی برای محاسبه مقدار نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع تحت تحکیم خلأ پرداخته است. بررسی ها نشان داده است که هماهنگی مناسبی میان نتایج حاصل از پاسخ تحلیلی با اندازه گیری های آزمایشگاهی برای یک نمونه خاک سد باطله وجود دارد. بنابراین، رابطه تحلیلی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای پیش بینی نشست حاصل از تحکیم خلأ مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, خاک ریزدانه, تحکیم خلأ, نشست سطحی, مکش, زهکشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084436,
author = {احمدی, علی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خاک ریزدانه، تحکیم خلأ، نشست سطحی، مکش، زهکشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ
%A احمدی, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]